DIU Generalforsamling - 25. april 2017

23. april 2017 23:29 , af Administrator Håndbold

Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening indkalder herved til ordinær Generalforsamling

Tirsdag, den 25. april 2017 – kl. 19.00-21.30 i Loungen, Broager Sparekasse SKANSEN

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Hovedbestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. Årsberetning fra hver afdeling ved afdelingsformændene
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af kasserer
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Valg af suppleant til hovedbestyrelsen
  10. Valg af revisorsuppleant
  11. Valg af bestyrelser til: Badminton – Fodbold – Gymnastik – Håndbold – Tennis
  12. Eventuelt

   

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

 1. Efter generalforsamlingen vil få et indlæg om Esport fra Daniel W. Pedersen, der er fra Esportmagasinet.dk. Daniel vil fortælle hvad Esport er, hvorefter han vil komme ind på hvordan Esport kan integreres i foreningslivet

   

  Kom og vær med til en spændende aften!

  Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening