Børnepolitik

Vi vil sikre alle børn trives i klubben og udvikler positive sociale relationer, sammen med håndboldmæssige færdigheder.

Vi ønsker en god dialog mellem klubben, ledelse, trænere, forældre og børn. Der afholdes min. 2 forældremøder pr. sæson på alle hold – med deltagelse af en repræsentant fra bestyrelsen.


Vi vil sikre gode voksne rollemodeller. Vi tilstræber, at holdene trænes og ledes af voksne og ansvarsbevidste trænere, som løbende søges videreuddannet. Klubben forventer samtidigt, at trænerne er engagerede i at skabe et godt klubliv og er bevidste om deres opgave med at formidle klubbens opfattelse af god opførsel og fairplay videre til spillere og forældre.


Det er vigtigt at børn er aktive, og det er vores mål at fastholde børnene i klubben gennem et godt og attraktivt tilbud. Dette søges opnået ved, at træningen - for de mindste i klubben – består af indlæring via leg. Jo ældre man er, jo mere håndboldrelevant vil træningen være. Der arbejdes for, at der minimum er to hold i alle rækker, så der ad den vej kan tages hensyn til, at den enkelte spiller tilbydes udfordringer på rette niveau.

V
i ønsker og forventer en saglig og fair forældreopbakning. Der arbejdes for at engagere både medlemmer og forældrene i det praktiske arbejde og i udviklingen af klubben.

Alle klubbens medlemmer modtager årligt en informations folder omkring Dybbøl Håndbolds vision, værdier, tilbud, og forventninger til spillere og forældre.

Alle klubbens trænere og ledere kender og overholder vores "Leveregler omkring pædofili".