Dispensationspolitik

Dispensationspolitik

Generelt har vi i DIU-håndbold den holdning at ’lige børn leger bedst’. Vi mener derfor at man som spiller i videst muligt omfang deltager på det hold som ens fødselsår passer til.

Der gives derfor kun dispensation, hvis vi ikke har et hold i den årgang som en spiller aldersmæssigt passer til eller hvis der er andre tungtvejende grunde.

Anmodning om dispensation kan kun rejses af spilleren og dennes forældre

Anmodning om dispensation skal forelægges bestyrelsen til endelige vurdering og beslutning

Dispensationspolitikken støtter op omkring Dybbøl Idræts- og Ungdomsforenings vision:

”DIU vil være breddeforeningen med et stærkt socialt sammenhold og et foreningsliv præget af trivsel og oplevelser”