Forventninger

Forventninger til trænere

Vi tilbyder

 • deltagelse i alle de håndboldkurser du har lyst til
 • mulighed for personlig udvikling
 • en træningsdragt og t-shirt
 • muligheden for at opleve klubånd, fællesskab og en masse gode oplevelser
 • omkostningsgodtgørelse. Der fastsættes af bestyrelsen hvert år.

 

Vi forventer

 • at du kender, forstår og efterlever DIU Håndbold’s Vision & Værdier.
 • at du udover at skabe bedre håndboldspillere til glæde for børnene, men også for klubben, også er med til at skabe et godt socialt samvær imellem spillere/ledere.
 • at du er punktlig og præcis.
 • at du ved sygdom eller anden fravær fra træning/kamp skaffer en kompetent afløser. Overvej at bruge en af dine trænerkolleger som afløser.
 • at du overholder DHF’s/DIU Håndbolds regler, samt har en høflig og korrekt opførsel i forbindelse med træning/kamp/møder m.v. inden for håndboldsporten.
 • at der er ro og orden før/under/efter din træning.
 • at du deltager i trænermøderne 2-3 gange om året.
 • at du bakker op om de andre trænere i klubben. Hjælp hinanden.
 • at du tænker på dit sprogbrug – positiv tilgang skaber positive mennesker
 • at du accepterer, at du er rollemodel for børne- og ungdomsspillerne i vores klub

 

 

Forventninger til andre i klubben

 

Forventninger til alle

 • At du positivt medvirker til at gøre DIU Håndbold til et godt sted at være
 • At du er en kammerat som man kan stole på, da håndbold er en hold-sport og bygger på nærhed og tolerance
 • At du vil respektere at DIU Håndbold er bygget op omkring frivillige ledere og at disse blot er andre medlemmer, som har påtaget sig et ulønnet lederarbejde
 • At du positivt bakker op omkring DIU Håndbolds idéer
 • At du altid bidrager til DIU Håndbolds arbejde
 • At du til enhver tid respekterer de værdier som DIU Håndbold står for

 

Forventninger til spillere

 • At du melder afbud til træning og kamp, således at træneren ved hvor mange man kan forvente til træning og kamp.
 • At du deltager aktivt i træningen
 • At du opfører dig ordentligt overfor alle i DIU Håndbold, såvel spillere, modspillere, dommere, tilskuere, forældre og især din træner, der gør et stort stykke arbejde for at du skal have det godt i klubben
 • At du hjælper til ved nogle af de opgaver som DIU Håndbold udfører for at tjene penge til at holde kontingentet nede

 

Forventninger til forældre

 • At du kontakter træneren, hvis der er noget du undrer dig over i forbindelse med holdet. (Ring - hvis det er noget der ikke kommer andre ved, eller hvis det er noget du er utilfreds med. Der er ingen grund til at alle spillerne står og hører på det - det kan i nogle situationer være uheldigt)
 • At du skaber et godt samarbejde med trænerne/lederne således at vi tilsammen skaber positive håndboldspillere
 • At du deltager aktivt i foreningens indtægtsgivende arrangementer
 • At du ikke kommenterer hvad børnene skal og ikke skal på banen
 • At du ikke kommenterer trænerens beslutninger under kampene
 • At du ikke kommenterer dommerens afgørelser højlydt, idet dommeren jo gør sit bedste for at dømme kampene
 • At du møder op i hallen og bakker positivt op om dit barns interesse og derved skabe en god stemning i klubben
 • At du gerne spørger børnene ud om kampens forløb efter kampen for derved at vise din interesse
 • At du husker på, at det er dit barn og ikke dig selv der spiller håndbold