Vision & Værdier

Vision

DIU Håndbold vil være en breddeklub med et stærkt socialt sammenhold og et klubliv præget af trivel og gode oplevelser

 

Fællesskab & Klubånd

Vi bidrager alle, store som små, til sammenholdet.

 

Engagement

Vi repræsenterer vores klub med gejst, vilje og stolthed.

 

Dialog

Gennem dialog skabes involvering af forældre og spillere

 

Respekt & fairplay

Vi respekterer hinanden - medspiller som modspiller - så håndbold bliver en god oplevelse